Przekłady

A czy ktoś na tym1 fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "τουτον" [touton] - tym;