Przekłady

Jeśli czyjeś dzieło przetrwa, budowniczy1 ten otrzyma zapłatę.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "επωκοδομησεν" [epōkodomēsen]; w BT i N/A "εποικοδομησεν" [epoikodomēsen];