Przekłady

Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem: [On jest tym, który chwyta mądrych w ich przebiegłość];1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 5:13: Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada. (Biblia Warszawska);