Przekłady

A zatem niech się nikt nie chlubi ludźmi; wszystko bowiem jest wasze,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 9:22-23: Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie— mówi Pan. (Biblia Warszawska);