Przekłady

Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego się nie wymienia nawet między poganami: że ktoś wziął żonę (swego) ojca.