Przekłady

Słyszy się powszechnie o nierządziea między wami i to takim nierządziea, jakiego się1 nie wymienia1 nawet wśród narodówb: że ktoś wziął żonę (swego) ojca.2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "ονομαζεται" [onomazetai] - jest wymieniany, jest nazywana;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 18:7-8: Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego; III Księgi Mojżeszowej 20:11: Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, odkrył nagość swego ojca; oboje poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich; V Księgi Mojżeszowej 27:20: Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;
b naródpoganinpokolenieród;