Przekłady
Przekład dosłowny:

Pokarmya (są) dla brzuchab, a brzuchb dla pokarmówa, zaś Bóg położy kresc i temu, i temu. Ciałod zaś jest nie dla nierządue, lecz dla Panaf, a Panf - dla ciaład.

Przekład literacki:

Pokarmya są dla brzuchab, a brzuchb dla pokarmówa, zaś Bóg położy kresc jednemu i drugiemu. Ciałod zaś jest nie dla nierządue, lecz dla Panaf, a Panf - dla ciaład.

Słowniki:

a <1033> żywność, pożywienie;
b <2836> żołądek, brzuch, łono;
c <2673> uznawać za bezużytecznego, unieważniać, tracić na znaczeniu;
d <4983> ciało fizyczne;
e <4202> rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;
f <2962> pan, władca, rządca;