Przekłady

i żona, która1 ma niewierzącego męża, a ten2 zgadza się z nią mieszkać, niech go3 nie oddala.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ητις" [hētis] - która; w N/A "ει τις" [ei tis] - jeśli jakaś;
2 w TR i BT występuje lekcja "αυτος" [autos] - strong 846; w N/A "ουτος" [houtos] - strong 3778;
3 w TR i BT występuje lekcja "αυτον" [auton] - go; w N/A "τον ανδρα" [on andra] - męża;