Przekłady
Przekład dosłowny:

Jeśli bowiem ktoś zobaczya ciebie, który maszb poznaniec, zasiadającegoe w świątyni bożkówd, to czyż jego sumienief, które jest słabeg, nie zostanie pobudzoneh do jedzeniaj (pokarmów) ofiarowanych bóstwomi?

Przekład literacki:

Jeśli bowiem ktoś zobaczya ciebie, który maszb poznaniec, zasiadającegoe w świątyni bożkówd, to czyż jego sumienief, które jest słabeg, nie zostanie pobudzoneh do jedzeniaj pokarmów ofiarowanych bóstwomi?

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2192> mieć, posiadać;
c <1108> poznanie, wiedza, nauka, mądrość;
d <1493> miejsce wizerunków, świątynia bogów;
e <2621> leżeć, spoczywać;
f <4893> sumienie, świadomość;
g <772> słabe, bezsilne, niedołężne, chore, mające mniej siły;
h <3618> budować, wznosić budowę, ulepszać, układać, opierać coś na czymś;
i <1494> ofiarowane bóstwom, ofiarowane wizerunkom;
j <2068> jeść, spożywać, pożerać, trawić;