Przekłady
Przekład dosłowny:

Czy nie jestem wysłannikiema? Czy nie jestem wolny1? Czyż Jezusab Pomazańca2c, naszego Pana nie widziałem3? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?

Przekład literacki:

Czy nie jestem apostołema? Czy nie jestem wolny1? Czyż Jezusab Chrystusa2c, naszego Pana nie widziałem3? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αποστολος ουκ ειμι ελευθερος" [apostolos ouk eimi eleutheros] - wysłannik nie jestem wolny; w N/A "ελευθερος ουκ ειμι αποστολος" [eleutheros ouk eimi apostolos] - wolny nie jestem wysłannik;
2 w N/A nie występuje słowo "χριστον" [christon] - Pomazańca;
3 w TR i BT występuje lekcja "εωρακα" [heōraka]; w N/A "εορακα" [eoraka];

Słowniki:

a posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz