Przekłady
Przekład dosłowny:

Czy tylkoa ja i Barnabab nie mamyc prawad, aby1 nie pracowaće?

Przekład literacki:

Czy tylkoa ja i Barnabab nie mamyc prawad 1 nie pracowaće?

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];

Słowniki:

a <3441> sam, samotny, tylko, jeden, pozbawiony czegoś, pojedynczy;
b <921> Barnaba; Hebr. ("בַּר" [bar] - syn i "נְבִיָּאה" [Nebi] - proroctwo, pocieszenie) - syn proroctwa, syn pocieszenia;
c <2192> mieć, posiadać;
d <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
e <2038> czynić, działać, wykonywać, handlować;