Przekłady
Przekład dosłowny:

bo mówiąb: Listya wprawdzie1 ciężkiec i mocned, lecz gdy jest obecnye ciałemf słabyg i słowoh, które (można) zlekceważyći.

Przekład literacki:

bo mówiąb: Listya wprawdzie1 groźnec i surowed, lecz wygląde ciałaf słabyg i mowah byle jakai.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "μεν επιστολαι" [men epistolai] - wprawdzie listy, prawdziwie listy; w N/A "επιστολαι μεν" [epistolai men] - listy wprawdzie, listy prawdziwie;

Słowniki:

a <1992> list, wysyłka;
b <5346> mówić, deklarować, rzec;
c <926> ciężkie, uciążliwe, trudne, ciężkie do zniesienia;
d <2478> mocy, silny;
e <3952> przyjście, przybycie, nadejście;
f <4983> ciało fizyczne;
g <772> słabe, bezsilne, niedołężne, chore, mające mniej siły;
h <3056> słowo, mowa, sprawa;
i <1848> lekceważyć, mieć za nic, ignorować, gardzić;