Przekłady

Kto tak uważa, niech weźmie pod uwagęa, że jakimi jesteśmy w słowieb przekazanym listowniec pod nieobecnośćd, takimi też — obecnie — będziemy w czynief.

Słowniki:

a <3049> poczytywać, liczyć, sądzić, decydować;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <1992> list, wysyłka;
d <548> być nieobecnym, być z dala;
e <3918> być obecnym, być przy czymś, być blisko, przybywać, przychodzić, być pod ręką, być w pogotowiu;
f <2041> czyn, dzieło, działanie;