Przekłady
Przekład dosłowny:

Nie ośmielamy sięa bowiem zaliczyć siebieb (do niektórych) lub porównać sięc z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych polecająd, 1 oni jednak nie rozumują2f (właściwie), jeśli do siebie swoją własną miarę przykładająe i siebie z samymi sobą porównująd.

Przekład literacki:

Nie ośmielamy sięa bowiem zaliczyć siebieb do niektórych lub porównać sięc z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych polecająd, 1 oni jednak nie rozumują2f właściwie, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładająe i siebie z samymi sobą porównująd.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];
2 w TR i BT występuje lekcja "συνιουσιν" [syniousin]; w N/A "συνιασιν" [syniasin];

Słowniki:

a <5111> ośmielać się, odważać się, mieć śmiałość;
b <1469> liczyć wśród, zaliczać;
c <4793> łączyć, porównywać, zestawiać;
d <4921> stanąć razem z, stanąć zgodnie z;
e <3354> mierzyć, szacować;
f <4920> rozumieć, pojmować, uważać;