Przekłady

My zaś wcale nie1 będziemy się chlubićb ponad miaręa, ale zgodnie z miarąc, której normęd wymierzyłe nam Bóg, miarąc, aby dotrzećf aż do was.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ουχι" [ouchi] - wcale nie - strong 3780; w N/A "ουκ" [ouk] - nie - strong 3756;

Słowniki:

a <280> bez miary, niemierzalnie;
b <2744> chwalić się, chlubić się, chełpić się;
c <3358> miara, pręt pomiarowy;
d <2583> norma, zasada, reguła;
e <3307> dzielić, rozczłonkować;
f <2185> rozciągać się, dosięgać, docierać;