Przekłady

i jesteśmyb gotowia do wymierzenia sprawiedliwościc wszelkiemu nieposłuszeństwud, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełnee.

Słowniki:

a <2092> gotowy, przygotowany;
b <2192> mieć, posiadać;
c <1556> wymierzać sprawiedliwość, karać, brać w obronę;
d <3876> nieposłuszeństwo, krnąbrność;
e <4137> być wypełnionym, być zaopatrzonym;