Przekłady
Przekład dosłowny:

Patrzcie1b na to, co jest widoczne oczamia. Jeśli ktoś ma w sobie przekonaniec, że jest Pomazańcad, to niech ponownie wewnątrz2 siebie rozważye, że tak jak on Pomazańcad - tak i my Pomazańca3d.

Przekład literacki:

Patrzcie1b na to, co oczywistea. Jeśli ktoś ma w sobie przekonaniec, że jest Chrystusad, to niech ponownie 2 sobie rozważye, że tak jak on Chrystusowyd - tak i my Chrystusowi3d.

Komentarz:

1 lub patrzycie;

Różnice w manuskryptach:

2 w TR i BT występuje lekcja "αφ" [af] - z - strong 575; w N/A "εφ" [ef] - przez - strong 1909;
3 w N/A nie występuje słowo "χριστου" [christou] - Pomazańca;

Słowniki:

a <4383> twarz, oblicze;
b <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
c <3982> pokładać ufność, polegać, być pokonanym;
d <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e <3049> poczytywać, liczyć, sądzić, decydować;