Przekłady

Bo choćbym nawet1 i2 niecoa bardziej chlubił sięb naszą władząc, którą Pane nam3 dałd, aby was budowaćf, a nie niszczyćg, nie będę zawstydzonyh

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "τε" [te] - zarówno;
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w N/A nie występuje słowo "ημιν" [hēmin] - nam;

Słowniki:

a <4053> liczny, zbyteczny, większy, obfitszy;
b <2744> chwalić się, chlubić się, chełpić się;
c <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <2962> pan, władca, rządca;
f <3619> budowla, zabudowanie;
g <2506> nieszczenie, zburzenie, obalenie;
h <153> wstydzić się, być zawstydzanym;