Przekłady

W Damaszkua etnarchab króla Aretasa wystawił warty w mieście Damasceńczykówc1 chcąc2 mnie schwytać,

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δαμασκηνων πολιν" [damaskēnōn polin] - Damasceńczyków miasta; w N/A "πολιν δαμασκηνων" [polin damaskēnōn] - miasta Damasceńczyków;
2 w N/A nie występuje słowo "θελων" [thelōn] - chcąc;

Słowniki:

a <1154> Damaszek; Stolica, a także największe miasto Syrii (Aramu); Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej;
b <1481> etnarcha, ludowy władca;
d <1153> Damasceński, od Damaszek; Stolica, a także największe miasto Syrii (Aramu); Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej;