Przekłady

Z chlubienia się zatem1 nie mam pożytku2 3. Przejdę jednak4 do widzeń i objawień Pańskich.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δη" [dē] - właśnie, zatem - strong 1211; w N/A "δει" [dei] - trzeba, jest konieczne - strong 1163;
2 w TR i BT występuje lekcja "συμφερει" [symferei] - jest korzystne, jest pożyteczne; w N/A "συμφερον" [symferon] - będącej korzyścią, będącej pożytkiem;
3 w TR i BT występuje lekcja "μοι" [moi] - mi - strong 3427; w N/A "μεν" [men] - wprawdzie, prawdziwie - strong 3303;
4 w TR i BT występuje lekcja "γαρ" [gar] - bowiem - strong 1063; w N/A "δε" [de] - zaś, właśnie - strong 1161;