Przekłady

Z chlubienia się zatem nie mam pożytku. Przejdę jednak do widzeń i objawień Pańskich.