Przekłady

Trzeci to już raz wybieram się do was; [na zeznaniu dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa].1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 19:15: Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. (Biblia Warszawska);