Przekłady

Na koniec, bracia – radujcie się, doskonalcie, pokrzepiajcie się (na duchu)1, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.

Komentarz:

1 lub bierzcie sobie napomnienie (do serca);