Przekłady
Przekład dosłowny:

Na koniec, braciaa – radujcie sięb, doskonalciec, pokrzepiajcie sięd (na duchu)1, bądźcie jednomyślnie, zachowujcie pokójf, a Bóg miłościg i pokojuh będzie z wami.

Przekład literacki:

Na koniec, braciaa – radujcie sięb, doskonalciec, pokrzepiajcie sięd na duchu1, bądźcie jednomyślnie, zachowujcie pokójf, a Bóg miłościg i pokojuh będzie z wami.

Komentarz:

1 lub bierzcie sobie napomnienie (do serca);

Słowniki:

a <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
b <5463> cieszyć się, weselić się, radować, być zadowolonym;
c <2675> uzupełnić, wydoskonalić, umocnić;
d <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
e <5426> myśleć, rozumieć, obserwować, usposabiać;
f <1514> zachowywać pokój, być spokojnym;
g <26> miłość, kochanie;
h <1515> pokój, spokój umysłu;