Przekłady

Czy znów zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy1 potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub polecających2 od was?

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "η" [ē] - czy - strong 2228; w BT "ει" [ei] - jeśli - strong 1487;
2 w N/A nie występuje słowo "συστατικων" [systatikōn] - polecających;