Przekłady

Tak jest aż do dzisiaj, ilekroć1 czytany jest2 Mojżesz3a, zasłona leży na ich sercu;

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ηνικα" [hēnika] tworzy wyraz kiedykolwiek - strong 302;
2 w TR i BT występuje lekcja "αναγινωσκεται" [anaginōsketai] - jest czytany; w N/A "αναγινωσκηται" [anaginōskētai] - byłby czytany;
3 w TR i BT występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w N/A "μωυσης" [mōusēs];

Słowniki:

a <3475> Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;