Przekłady

Tak jest aż do dzisiaja, ilekroć 1 czytany jest2b Mojżesz3c, zasłonad leżyf na ich sercue;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ηνικα" [hēnika] tworzy wyraz kiedykolwiek - strong 302;
2 w TR i BT występuje lekcja "αναγινωσκεται" [anaginōsketai] - jest czytany; w N/A "αναγινωσκηται" [anaginōskētai] - byłby czytany;
3 w TR i BT występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w N/A "μωυσης" [mōusēs];

Słowniki:

a <4594> dzisiaj, teraz;
b <314> czytać, rozpoznawać, wiedzieć dobrze;
c <3475> Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;
d <2571> welon, zasłona;
e <2588> serce, życie wewnętrzne;
f <2749> umieścić, położyć, osadzić;