Przekłady

Mająca zaś tego samego duchab wiaryc, zgodnie z tym, co jest napisane: [Uwierzyłemd, dlatego przemówiłeme], i my wierzymyd — i dlatego też mówimye,

Odnośniki:

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <4151> duchwiatr;
c <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;
d <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
e <2980> mówić, przemawiać;