Przekłady

Mamya zaś ten skarbb w naczyniachd glinianychc, aby ogrome mocyf był od Boga, a nie z nas.

Odnośniki:

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <2344> skarb, skarbiec, skarbnica, składnica;
c <3749> gliniany, ziemny;
d <4632> naczynie, rzeczy;
e <5236> nadmiar, przewyżenie, ogrom;
f <1411> dzieło mocycud;