Przekłady
Przekład dosłowny:

prześladowania, ale nie opuszczanib, powalanic, ale nie ginącyd,

Przekład literacki:

prześladowania, ale nie opuszczanib, powalanic, ale nie pokonywanid,

Odnośniki:

Słowniki:

a <1377> prześladować, nastawać, ścigać;
b <1459> opuszczać, porzucać;
c <2598> powalać, rzucać w dół, obalać;
d <622> niszczyć, zatracać, ginąć;