Przekłady

Wiemy bowiem, że jeśli nasze ziemskie mieszkanie, ten namiot, się rozpadnie1, mamy budowlę od Boga, mieszkanie zbudowane nie rękoma, wieczne — w nebiosach.2

Komentarz:

1 dosł. zostanie zwalone;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 38:12: Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. (Biblia Warszawska);