Przekłady

Jako współpracownicy zaś wzywamya też was, abyście łaski Bożej nie przyjęli na próżno;

Słowniki:

a wzywać, prosić, zachęcać, napominać;