Przekłady

[Dlatego wyjdźcie1 spośród nich i odłączcie się - mówi Pan - i nieczystego nie dotykajcie, a Ja was przyjmę.]2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εξελθετε" [ekselthete]; w N/A "εξελθατε" [ekselthate];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 52:11: Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie! Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia Pańskie!; Księgi Ezechiela 20:41: Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów; Księgi Ezdrasza 6:21: A spożywali go nie tylko synowie izraelscy, którzy powrócili z wygnania, lecz także wszyscy, którzy odłączyli się od nieczystości pogan w tej ziemi i przystali do nich, szukając Pana, Boga Izraela. (Biblia Warszawska);