Przekłady

Ten zaś, który zaopatrujea siewcęc w nasienie1b i chlebd na pokarme, oby zaopatrzył2f i pomnożył3g wasz zasiewh, i przysporzył4i owoców5j waszej sprawiedliwościk.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "σπερμα" [sperma] - nasienie - strong 4690; w N/A "σπορον" [sporon] - ziarno, siew - strong 4703;
2 w TR i BT występuje lekcja "χορηγησαι" [chorēgēsai] - oby zaopatrzył; w N/A "χορηγησει" [chorēgēsei] - zaopatrzy;
3 w TR i BT występuje lekcja "πληθυναι" [plēthynai] - oby pomnożył; w N/A "πληθυνει" [plēthynei] - pomnoży;
4 w TR i BT występuje lekcja "αυξησαι" [auksēsai] - oby dał wzrost; w N/A "αυξησει" [auksēsei] - da wzrost;
5 w TR i BT występuje lekcja "γεννηματα" [gennēmata]; w N/A "γενηματα" [genēmata];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2023> dostarczyć, zaopatrzyć, uzupełnić;
b <4690> nasienie, potomstwo;
c <4687> siać, rozpowszechniać, rozpraszać;
d <740> chleb, żywność;
e <1035> pokarm, jedzenie, posiłek, pożywienie, zywność;
f <5524> zaopatrywać, dostarczać w obfitości;
g <4129> mnożyć, czynić wzrost, pomnażać, rozmnażać;
h <4703> nasiona, ziarno do siewu;
i <837> wzrastać, być większy, rosnąć;
j <1081> potomstwo, plon, owoc;
k <1343> sprawiedliwość, słuszność, usprawiedliwienie;