Przekłady
Przekład dosłowny:

Przez doświadczeniea tej posługib chwaląc (oni) Boga za to, że jesteście posłusznid wyznawaneje przez siebie dobrej nowinief Pomazańcag i szczodrzyh w dzieleniu sięi z nimi i wszystkim innym.

Przekład literacki:

Przez doświadczeniea tej posługib chwaląc oni Boga za to, że jesteście posłusznid wyznawaneje przez siebie ewangeliif Chrystusag i szczerzyh w dzieleniu sięi z nimi i wszystkim innym.

Słowniki:

a <1382> wypróbowanie, dowód;
b <1248> służba, posługa, opieka;
c <1392> chwalić, wielbić, gloryfikować;
d <5292> podporządkowywać się, poddawać się, okazywać posłuszeństwo, ulegać;
e <3671> wyznanie, przyznanie;
f <2098> dobra nowina, ewangelia;
g <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
h <572> prostota, szczerość, czystość;
i <2842> wspólnota, udział, komunia;