Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż znama waszą gotowośćb, z powodu której chlubię sięc wami przed Macedończykamid (mówiąc), że Achajae już od rokug jest przygotowanaf — i z2 was1 gorliwośćh pobudziłai wieluj.

Przekład literacki:

gdyż znama waszą gotowośćb, z powodu której chlubię sięc wami przed Macedończykamid mówiąc, że Achajae już od rokug jest przygotowanaf — i z2 was1 gorliwośćh pobudziłai wieluj.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ο" [ho]; w N/A "το" [to];
2 w N/A nie występuje słowo "εξ" [eks] - z;

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <4288> skłonność, gotowość, ochoczość;
c <2744> chwalić się, chlubić się, chełpić się;
d <3110> Macedończyk; Mieszkaniec Macedonii, historycznej krainy w Grecji, leżącej na północy Grecji, nad Morzem Egejskim; na terenie Macedonii leży pasmo gór Pindos, Nizina Salonicka, Półwysep Chalcydycki oraz góry Rodopy; W skład tej rzymskiej prowincji wchodziły Filippi, Berea i Tesalonika;
e <882> Achaja; grecka kraiana historyczna; w północnej części Peloponezu;
f <3903> przygotowywać, urządzać, przyrządzać, być gotowym;
g <4070> ostatni rok, ubiegły rok;
h <2205> zapał, gorliwość, żarliwość, entuzjazm, zazdrość;
i <2042> poruszyć, pobudzić, rozjątrzyć;
j <4119> więcej, liczniej;