Przekłady
Przekład dosłowny:

Uznałemb więc za koniecznea zachęcićc bracid, aby wcześniej poszlie do was i zawczasu przygotowalif wasz zapowiadany1g (dar), jako gotowośći do bycia hojnymh, a nie tak jak2 skąpstwaj.

Przekład literacki:

Uznałemb więc za koniecznea zachęcićc bracid, aby wcześniej poszlie do was i zawczasu przygotowalif wasz zapowiadany1g dar, jako wyrazi hojnościh, a nie 2 skąpstwaj.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προκατηγγελμενην" [prokatēngelmenēn] - które jest przepowiedziane, które jest wcześniej ogłoszone - strong 4293; w N/A "προεπηγγελμενην" [proepēngelmenēn] - która wcześniej jest ogłoszona - strong 4279;
2 w TR występuje lekcja "ωσπερ" [hōsper] - tak, jak - strong 5618; w BT i N/A "ως" [hōs] - jak - strong 5613;

Słowniki:

a <316> konieczny, niezbędny;
b <2233> uznawać, prowadzić, dowodzić, przewodzić;
c <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
d <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
e <4281> wcześniej przychodzić, iść naprzód, postępować, iść przed kimś, wyprzedzać kogoś;
f <4294> wcześniej przygotowywać, wcześniej wydokonalać;
g <4293> wcześniej ogłaszać, wcześniej opowiadać, wcześniej obiecywać;
h <2129> błogosławienie, wysławienie, schlebianie, uwielbienie;
i <2092> gotowy, przygotowany;
j <4124> chciwość, skąpstwo, zachłanność;