Przekłady

Paweł, apostoł - nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wzbudził Go z martwych -