Przekłady

Potem, po czternastu latach, wraz z Barnabą znów udałem się do Jerozolimy, zabrałem też z sobą Tytusa;