Przekłady
Przekład dosłowny:

Ale gdy zauważyłem, że nie postępują uczciwie względem prawdy dobrej nowiniea, powiedziałem do Piotra1b wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Judejczykiemc, po pogańskud, a nie po judejskue żyjesz, czemu2 zmuszasz poganf, by żyli po judejskug?

Przekład literacki:

Ale gdy zauważyłem, że nie postępują uczciwie względem prawdy ewangeliia, powiedziałem do Piotra1b wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydemc, po nieżydowskud, a nie po żydowskue żyjesz, czemu2 zmuszasz nie-Żydówf, by żyli po żydowskug?

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πετρω" [petrō] - Piotrowi - strong 4074; w N/A "κηφα" [kēfas] - Kefasowi - strong 2786;
2 w TR i BT występuje lekcja "ζης και ουκ ιουδαικως τι" [zēs kai ouk ioudaikōs ti] - żyjesz, a nie na na sposób Judejczyków, czemu; w N/A "και ουχι ιουδαικως ζης πως" [kai ouchi ioudaikōs zēs pōs] - a czyż nie na sposób Judejczyków żyjesz, jak;

Słowniki:

a dobra nowina, ewangelia;
b Piotr - kamyk, odłamek skalny;
c Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d tak jak żyją narody, na sposób pogański;
e tak jak żyją judejczycy, na sposób żydowski; Na sposób mieszkańców Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Na sposób mieszkańców Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
f naródpoganinpokolenieród;
g żyć tak jak żyją judejczycy, żyć na sposób żydowski;