Przekłady
Przekład dosłowny:

O, nierozumni Galacjaniea! Kto was otumanił, abyście nie byli posłuszni prawdzie1? (Wy), na oczach których został wcześniej wypisany w was2 Jezusb Pomazaniecc ukrzyżowany?

Przekład literacki:

O, nierozumni Galacjaniea! Kto was otumanił, abyście nie byli posłuszni prawdzie1? (Wy), na oczach których został wcześniej wypisany w was2 Jezusb Chrystusc ukrzyżowany?

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "τη αληθεια μη πειθεσθαι" [tē alētheia mē peithesthai] - prawdzie nie być przekonanymi, prawdzie nie być posłusznymi;
2 w N/A nie występuje lekcja "εν υμιν" [en hymin] - w was;

Słowniki:

a Galicjanin; mieszkaniec Galacji; krainy w centralnej Azji Mniejszej, położonej wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa.Ostatnim królem Gatatów był Amyntas, który zmarł w r. 25 p.n.e. jako marionetkowy władca zależny od Rzymu, i to za jego panowania Galacja została powiększona i przyłączono do niej część Likaonii, Pizydii, Paflagonii, Pontu i Frygii. W 64 r. p.n.e. Galacja została przyłączona do Rzymu; Paweł wraz z Barnabą prwadzili pracę misyjną i założyli kościoły w  Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listra i Derbe - miastach, które nie były pierwotnymi częściami Galacji, ale stanowiły część rzymskie;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz