Przekłady

A mówię: Tyle czasu, ile dziedzic jest małym dzieckiem, niczym się nie różni od niewolnikaa, chociaż jest panem wszystkiego,

Słowniki:

a niewolnik, sługa;