Przekłady
Przekład dosłowny:

Trwajcie więc1 w wolności, do której Pomazanieca nas wyzwolił1, a nie poddawajcie się znowu jarzmu niewoli.

Przekład literacki:

Trwajcie więc1 w wolności, do której Chrystusa nas wyzwolił1, a nie poddawajcie się znowu jarzmu niewoli.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε" [oun hē christos hēmas ēleutherōsen stēkete] - więc (do) której Pomazaniec nas wyzwolił, stójcie; w N/A "ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε ουν" [hēmas christos ēleutherōsen stēkete oun] - nas Pomazaniec wyzwolił, stójcie więc i nie występuje "η" [hē];

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz