Przekłady

Trwajcie więc w wolności, do której Chrystus nas wyzwolił, a nie poddawajcie się znowu jarzmu niewoli.