Przekłady

Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził1 być posłusznymi prawdzie2?

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ανεκοψεν" [anekopsen]; w BT i N/A "ενεκοψεν" [enekopsen];
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "τη" [tē];