Słowo

(Tego)

(1 - 20) z 120

znaleziono łącznie 132 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 130 razy w 120 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady