Słowo

(Ten)

(1 - 20) z 158

znaleziono łącznie 181 razy w 161 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 177 razy w 158 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady