Słowo

(Ten)

(1 - 20) z 157

znaleziono łącznie 180 razy w 160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 176 razy w 157 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady