Słowo

(od)

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 41 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady