Słowo

(to)

(1 - 20) z 69

znaleziono łącznie 71 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady