Słowo

(tych)

(1 - 20) z 93

znaleziono łącznie 102 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 101 razy w 93 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady