Słowo

(tych)

(1 - 20) z 98

znaleziono łącznie 106 razy w 99 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 98 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady