Słowo

(z)

(1 - 20) z 134

znaleziono łącznie 137 razy w 134 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 137 razy w 134 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady