Słowo

[JHWH jest zbawieniem]

(1 - 20) z 935

znaleziono łącznie 1077 razy w 941 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1071 razy w 935 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady