Słowo

[dziedzictwo pokoju]

(1 - 20) z 139

znaleziono łącznie 157 razy w 139 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 157 razy w 139 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady