Słowo

[mały]

(1 - 20) z 160

znaleziono łącznie 172 razy w 160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 172 razy w 160 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady