Słowo

[odpoczynek]

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 65 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady